woensdag 15-06-2022

Missie

Als een inspectie en engineering bureau is de hoofdfocus van NIKK het inspecteren en construeren van industriële tanks en leidingwerken. Het NIKK stimuleert mensen, instanties en organisaties die in aanraking komen met het verwerken, toepassen en(eind)gebruiken van kunststoffen doormiddel van inspecteren en juiste constructie tot een innovatieve, efficiënte en milieubewuste omgang met kunststoffen.

Naast verhoging van de efficiency in de huidige toepassingen stimuleert het NIKK kunststoftoepassingen in bestaande markten waar kunststof zelden of nooit gebruik wordt.

Ter bevordering van de kennisoverdracht is er gekozen voor samenwerkingsverbanden met erkende instanties op het gebied van kunststoffen. Kernwaarden van de samenwerkingsverbanden en kennisdeling zijn: Onafhankelijkheid, integriteit, eerlijkheid, openheid en transparantie.