woensdag 15-06-2022

Conventie

In het kader van kennisverspreiding op het gebied van kunststoffen is het NIKK een groot voorstander van conventies. Naast de cursussen en opleidingen aangeboden door het NIKK, stelt het NIKK daarom dr. Boris Gibbesch ter beschikking als gastspreker op conventies. Hierbij moet u denken aan voordrachten op:

- Universiteiten en Hogescholen
- Beurzen
- Congressen
- Seminars

Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met NIKK via